Kontakt oss

Monica Oseland, fysioterapeut MNFF
Dyrendal Medisinske Senter, Dyrendalsveien 13 C, 1778 Halden
Tlf. 971 96 595 |